Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

De ingesproken teksten worden in een professionele studio opgenomen. In overleg met de opdrachtgever ontvangt men een compleet ingesproken en met muziek bewerkte Mp3 via de mail Of op CD of DVD toegezonden via de post ( meerprijs € 5,-) Dit is inclusief verpakking en verzend kosten. Voor een bezoek aan een andere studio geldt een minimum afname van € 100,- exclusief kilometervergoeding ( zie de tarieven) Klik hier voor de tarieven

Betaling binnen 14 dagen en overige voorwaarden.         

Van het gebruikmaken van de door ons ingesproken teksten is pas toegestaan na betaling van het door ons afgesproken tarief ( of offerte moet anders aangeven) Na het toesturen van de opgenomen Mp3 ontvangt u een factuur met daarop het afgesproken bedrag. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na factuur datum. Bij het te laat betalen van de factuur is Ben Franswa gerechtigd de incassokosten plus het wettelijke bepaalde kredietpercentage aan u door te berekenen. Wij leveren alleen aan adressen en niet aan postbussen. Als de betaling door de opdrachtgever gedaan is, verkrijgt de opdrachtgever het recht om de ingesproken teksten te gebruiken. Zonder verdere opgave van reden kunnen wij teksten weigeren die door ons ingesproken moeten worden. Alle prijzen zijn exclusief 19 % BTW en gelden vanaf 1 januari 2006. Mocht er achteraf toch een tekstwijziging in de geleverde spot ontstaan, dan worden deze tekstwijzigingen alsnog in rekening gebracht. Ook bij het verkeer doorgeven van de door opdrachtgever in te spreken tekst, dan worden deze tekstwijzigingen in rekening gebracht. Als het spreekfouten zijn die door ons gemaakt zijn, terwijl de opdrachtgever de tekst goed heeft aangeleverd. Hierbij zullen de tekst(en) altijd kosteloos opnieuw ingesproken worden, mits aangegeven binnen 8 dagen na levering. Voor de door ons gehanteerde prijzen: zie de tarieven. Voor particulieren opdrachten betaling á contant ( mits anders aangegeven op de offerte).

Naburige rechten

Een stemacteur in een reclamespot, documentaire, film etc levert een creatieve prestatie en heeft daarop, net als zangers en muzikanten bijvoorbeeld, naburige rechten.
Dat wil zeggen dat de stemacteur (mede) bepaalt wat er met de uitvoering gebeurt.
Bij een productie zijn altijd verschillende auteurs betrokken.
De regisseur, camera, licht en geluidsman, de schrijver van het script en de stemacteur (Voice over), om er maar een paar te noemen.
Vanwege de praktische uitvoerbaarheid van het recht draagt de stemacteur (Voice over) zijn recht altijd over aan de producent.
De producent is verplicht voor iedere vorm van exploitatie van de reclamespot, documentaire, film etc een billijke vergoeding te betalen aan alle rechthebbenden.
Vaak is dit een éénmalig bedrag dat u overeenkomt, soms is het een bedrag en een percentage, al dan niet na het bereiken van een bepaalde grens, van de opbrengsten.
Wat er precies betaald wordt, staat in de overeenkomst.
Een Voice over behoudt zich het recht voor om onrechtmatig gepubliceerde geluidsopnames in rekening te brengen en het gebruik hiervan te verbieden.